Ontwikkelings- en leerproblemen: een persoonlijke aanpak

Karin & Luc Albrechts - Blaasveld - Ontwikkel & leerproblemenWij zijn gespecialiseerd in de behandeling van leer- en ontwikkelingsproblemen regio Willebroek door middel van de kritische ontwikkelingsbegeleiding of Hendrickx methode. Dit is een persoonlijke begeleiding die aangepast wordt aan het individu, of het nu gaat om een baby, peuter, kleuter, kind, jongere of volwassene. We passen ons aan aan het ritme van de persoon, met als doel hem of haar maximale kansen te bieden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontdekken en te ontplooien.

Samen zoeken we naar een lichamelijk en emotioneel evenwicht, om zo de levenskwaliteit, het aanpassingsvermogen en de prestaties te verbeteren.

Deze behandeling is aangewezen bij:

 • Psychomotorische achterstand
 • Beperkte bewegingsbasis
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen /Dyslexie / Dyscalculie / Dyspraxie
 • Stress/ Hoofdpijn / Buikpijn
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • ADHD
 • Agressie of woedeaanvallen
 • Controledrang
 • Schoolangst

Op maat van het individu

De begeleiding wordt steeds afgestemd op wat de persoon nu al kan, weet en emotioneel aankan en niet op wat zijn omgeving verwacht, wenst of vaak bepaalt en eist. Vanuit een concrete probleemanalyse/-synthese worden passende prestaties gekozen die door de persoon als haalbare uitdagingen worden
ervaren en die kunnen leiden tot succeservaringen.

Lichaam als vertrekpunt

In de behandeling wordt steeds het eigen lichaam als vertrekpunt gezien om van daaruit:

 • het vitale stresssysteem uit te balanceren voor een lagere gevoeligheid en een hogere tolerantie
 • spanningskernen en blokkades op te sporen en om te zetten in een positieve lichaamsspanning
 • de volledige natuurlijke bewegingsbasis in gebruik te nemen
 • het doe-, leer- en waarnemingsveld en de daarmee verbonden handelings- en denkstrategieën te verkennen, uit te bouwen en te verfijnen
 • het doelgericht handelen en denken te verbeteren, nieuwe kansen en uitwegen te bieden in het persoonlijke, het sociale en het beroepsleven.

Deze begeleiding heeft een blijvend effect op een brede waaier van symptomen die uitingen zijn van een niet optimaal functionerend gedragssysteem.
Naast kritische ontwikkelingsbegeleiding kan ook primaire reflexintegratie soelaas bieden.
Voor meer informatie, contacteer ons of surf naar www.VKOH.be

 

 

Back to Top