Astrologie: ontdek uzelf

Karin & Luc  Albrechts - Blaasveld - Astrolgische consultenOp zoek naar uzelf, uw talenten of inzicht in uw ziele opdracht? Hulp nodig bij de opvoeding of studiekeuze van uw kinderen?

Kom langs voor een astrologisch consult en zet de eerste stap!

Kind gezocht met handleiding

Heel wat ouders, opvoeders of leerkrachten zouden maar wat graag “een handleiding” voor bepaalde kinderen hebben. Dieper gaande kennis van hoe een kind met al zijn eigenschappen en talenten in elkaar zit, geeft immers handvaten voor een degelijke begeleiding. We willen het beste voor onze kinderen, maar om dat te bereiken borduren we dikwijls voort op datgene wat we uit onze opvoeding en opleiding meekregen. Hierdoor gaan we vaak voorbij aan de eigen innerlijke aanleg van het kind. Terwijl juist hier de innerlijke motivatie uit voortkomt.

 

Kinderhoroscopen zijn een goede leidraad bij kinderen met leerproblemen of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme, enz.) om op zoek te gaan naar een manier waarop hij of zij de leerstof kan verwerken.

Met behulp van een horoscoop kunnen we zowel de innerlijke aanleg als de motivatie tot in detail opmaken. Bovendien kunnen we oorzaken vinden voor stagnatie, onderprestatie, traagheid, slordigheid, dagdromen, enz. Door ons open te stellen voor de innerlijke eigenschappen van een kind, daarop in te gaan, kennisoverdracht te laten aansluiten op wat het kind aan aanleg en niveau in huis heeft, wat het fascineert, de knelpunten te onderkennen en positief te hanteren, laten we de innerlijke motivatie en het leervermogen vanzelfsprekend en spelenderwijs hun werk doen.

Om meer inzicht te krijgen in het leervermogen van een kind geeft o.a. Mercurius meer duidelijkheid over hoe een kind informatie verwerkt en hoe het communiceert naar anderen toe. Alles wat te maken heeft met het opnemen van informatie, het overdenken ervan en weer naar buiten brengen, het leggen van contacten en communiceren, wordt  gesymboliseerd door Mercurius. En ook alles wat daaruit voortkomt: leren, schrijven, discussiëren, handel drijven, verkeer, post, enz.

Een kind is voor een gezonde ontwikkeling in het leren en communiceren sterk afhankelijk van hoe het daarin door de ouders en de verdere omgeving begeleid wordt. De mate waarin een kind de eigen aanleg kan, mag en leert hanteren, beïnvloedt de taalkundige en cognitieve ontwikkeling van jongs af aan. De plaats waar Mercurius in de horoscoop staat, geeft aan vanuit welke innerlijke eigenschappen het kind informatie ervaart en voorkeur geeft voor opname, verwerking en communicatie.

 

Een paar mogelijkheden: 

Mercurius in een vuurteken (Ram – Leeuw – Boogschutter): het kind vertoont een grote ik-betrokkenheid en een gewaarworden door middel van intuïtie, wat subjectiviteit met zich meebrengt. Het kind wil de zin, de rode draad, achter de feiten leren kennen. Het leert en begrijpt de dingen het beste door uit te proberen en fouten te maken.

Mercurius in een aardeteken (Stier – Maagd – Steenbok): het kind observeert en schat de info op waarde. Dit doet het door alles eerst rustig zintuiglijk te verkennen en te verwerken, het in zich op te nemen, en het zodoende te begrijpen. Pas dan komt het met kennis naar buiten. Het resultaat daarvan heeft een blijvend en betrouwbaar karakter. Abstract denken is voor dit kind geen vanzelfsprekende eigenschap.

Mercurius in een luchtteken (Tweelingen – Weegschaal – Waterman): het kind is sterk gericht op de buitenwereld. Het is in van alles en nog wat geïnteresseerd, is heel beweeglijk en legt veelvuldig contacten. De taalontwikkeling staat daarbij voorop en van nature heeft het aanleg voor abstraheren. Het leert en begrijpt de dingen via rationele uiteenzettingen.

Mercurius in een waterteken (Kreeft – Schorpioen – Vissen): het kind stemt zich gevoelsmatig af op feiten en ervaringen en leert en begrijpt de dingen via gevoelsindrukken. Informatie staat nauw in verband met het emotionele gebied. Het kind heeft het moeilijk om zich los te koppelen van het eigen ik om een objectieve werkelijkheid te onderkennen. Wanneer het kind zich niet goed voelt, zal het moeilijkheden hebben om zich te concentreren en om de dingen te leren begrijpen.

 

HOROSCOPEN

We maken ook voor volwassenen een geboortehoroscoop, een spirituele horoscoop (zieleduiding) of een jaarhoroscoop (solaar).

Hiervoor hebben we nodig: je geboortedatum, geboorteplaats en juiste geboorte-uur.

Voor vragen, een afspraak, of de prijs voor een astrologisch consult kunt u ons steeds contacteren.

 

 

 

 

 

CADEAUBONS VOOR ASTROLOGISCHE CONSULTEN ZIJN OOK BESCHIKBAAR

Back to Top